Ketua

Dr. A.Hasan Asy’ari Ulama’i, M.Ag

Email: hasan.ulamai@walisongo.ac.id;


Sekretaris 

Anila Umriana, M.Pd.

Email: anilaumriana@walisongo.ac.id

 


Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Komarudin, M.Ag

Email: komarudin@walisongo.ac.id

 


Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu

Anthin Lathifah, M.Ag

Email: anthin_lathifah@walisongo.ac.id

 


Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa

Johan Arifin, S.Ag.,MM.

Email: ja@walisongo.ac.id

 


Kasubag TU 

Soimah, S.Ag.

Email: lpm@walisongo.ac.id

 


 

 

Staf Tata Usaha

Ihsanudin

Email: lpm@walisongo.ac.id

……………………………………………………………….

Staf Tata Usaha

Umi Robiah, S.H.I

Email: lpm@walisongo.ac.id

 

 


Staf Ahli

Andang Syaifudin, S.Pd.Si., M.Sc

Email: andang.syaifudin@walisongo.ac.id

 


Staf Ahli

Eka Vasia Anggis, M.Pd.

Email: anggis@walisongo.ac.id

 


Staf Ahli

Dwimei Ayudewandari Pranatami, S.Si., M.Sc.

Email: dwimeibiologi@walisongo.ac.id

 


Staf Ahli

Nahnu Robid Jiwandono, M.Pd

Email: nahnu.robid@walisongo.ac.id