Semarang (13/6): Dalam dua tahun terakhir ini, Ahmad Darobin terasa dekat dengan IAIN Walisongo. Betapa tidak, dengan ketalatenan dan keseriusan yang tinggi mampu mengantarkan IAIN Walisongo merumuskan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Read More →